Įsigaliojus naujai Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo redakcijai yra pakeitimų dėl naujų ar besididinančių elektros galingumą elektros vartotojų prijungimo prie elektros tinklų:

„Vartotojai, kurių elektros įrenginių įtampa yra mažesnė kaip 1000 V savo lėšomis atlieka jam priklausančio objekto vidaus elektros instaliacijos ir kitus elektros montavimo (rekonstravimo) darbus iki nuosavybės su operatoriaus elektros tinklais ribos, parengia šiems darbams atlikti būtinus techninius dokumentus ir gauna teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto rangovo Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą apie vartotojui nuosavybės teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams (Aprašo priedas) ir  pateikia skirstomųjų tinklų operatoriui.

Vartotojas, kurio elektros įrenginių leistinoji naudoti galia didesnė kaip 30 kW, skirstomųjų tinklų operatoriui kartu su Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktu pateikia ir akto 1-3 punktuose nurodytus dokumentus ir asmens, atsakingo už objekto elektros įrenginių eksploatavimą, paskyrimą patvirtinantį dokumentą, kai objekto elektrosįrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 30 kW.“

 

Pakeitimų esmė: nebelieka Valstybinės energetikos inspekcijos išduodamų energetikos įrenginių  techninės būklės patikrinimo pažymų, o atsiranda rangovo išduodamas elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas.

IĮ Elektros ekspertai visiškai ir užtikrintai pasiruošę padėti, pakonsultuoti bei atlikti visus reikiamus darbus, jog būtų galima sėkmingai ir greitai prijungti vartotojo elektros įrenginius prie ESO skirstomojo elektros tinklo.

Visa informacija suteikiama telefonu +370 659 87311 arba elektroniniu paštu elektrosekspertai@gmail.com

Technines būklės patikrinimo aktas

Uždaryti meniu
Skambinkite